Runarok

Runarok er en underjordisk dværgeby i bjergende nord for Mogirdall. Byen kaldes også for dværghallerne. Byen ligger dybt inde under de store sneklædte bjerge og er godt beskyttet imod fjender, kulde og vejr. Bjergene på overfladen er ugæstfri, sneklædte, og er pletvis dækket af granskov.
Indgangen til byen er en stor port i en bjergside. Foran porten er en stor klippeafsats med en stejl skrænt og dyb afgrund på alle sider. En bred solid bro fører over kløften til afsatsen. Broen er bevogtet af to solide fæstningstårne.
Byen er bygget op i en meget stor hule inde i bjergets centrum. Hulen er tilrettet ved hjælp af dværgenes unikke stenforarbejdningsevner, og dele af hulen er fuldstændigt udhugget og opbygget af dværgene. Den centrale bydel er opbygget på en række trin cirkler (som en omvendt pyramide). I den nederste cirkel (bunden i hulen) modtages besøgende. Det er også hernede at de fleste butikker ligger og her man kan finde det lille marked. På de højere liggende cirkler finde man beboelse, officielle bygninger og håndværksteder. I den modsatte side af byen i forhold til indgangs porten er bygget kongens palads.
Den centrale bykerne med de mange trincirkler er dog kun en del af hele Runarok komplekset. Rundt om kernen ligger en række huler forbundet med centret via store underjordiske tunneller/ veje. Derudover findes der et kompliceret netværk af gange og skakter som bruges til diverse formål af dværgene, og sidst men ikke mindst strækker dværgenes mineskakter sig langt ind under bjergene i jagten efter de mest ædle metaller.

Runarok

Mogirdall Kampagne AllanK